Soru Önergesi:Çaltıderelilerin 2B Sorunu

Birgül Ayman Güler, Aliağa - Çaltıdere Köylülerinin 2B kapsamındaki arazileri için hesaplanan yüksek rayiç bedelini  ve maruz kaldıkları sıkıntıları Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sordu. 

 16.04.2013 

 
 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını bilgilerinize sunarım.
 
Saygılarımla.
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 Birgül AYMAN GÜLER
                                                                                                                                                    İzmir Milletvekili
 

 

 
Kamuoyunda 2-B olarak bilinen “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  gereği tarımda kullanılan araziler, rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden hesaplanarak satılacaktır. Buna göre, tamamen tarımsal amaçlı kullanılan 2-B arazileri için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden hesaplanacaktır.
 
İzmir’in Aliağa İlçesi’ne bağlı Çaltıdere Köyü sakinleri 2-B kapsamında olan, uzun yıllardır tarım yaptıkları arazilerinin yüksek rayiç bedelinden fiyatlandırılmasından dolayı mağduriyet yaşamaktadır. Köylülerin, dönümü rayiç bedelin yüzde 50’sinden hesaplanarak belirlenen ve 65 bin ile 20 bin TL arasında fiyat biçilen arazileri alabilmeleri mümkün değildir. Ayrıca söz konusu arazilerin 1. derecede sit alanı olması tarım dışında hiçbir kullanıma izin vermemektedir. Çaltıdereliler aynı bölgede, yan yana bulunan tarlalarında, aralarında büyük farklar bulunan fiyatların hangi ölçüt alınarak belirlendiğinin anlaşılamadığını ifade etmektedirler. Bu durum, yapılan çalışmaların hakkaniyetine gölge, köylülerin aklına da tarlalarının ellerinden alınarak birilerine satılacağı kuşkusunu düşürmektedir.

 
Bu bağlamda;
 
1-)Çaltıdere Köyü’nde yapılan rayiç bedel hesaplaması neye göre yapılmıştır? Rayiç bedel belirlemede izlenen yol ve yöntemler nelerdir?
 
2-)Arazilerin 1. derece sit alanı olmasına karşın buraların imara açılması çalışması var mıdır? İleride yapılması olası mıdır?
 
3-)Belirlenen fiyatların bu kadar yüksek olmasının nedeni nedir?