Yayınlar

Yayınlanmış Kitapları

 • Akıl Tutulması-İmge Yayınevi, Ankara, Birinci Baskı 2013
 • Türkiye'nin Yönetimi -Yapı, İmge, Ankara  Birinci Baskı 2009; İkinci Baskı 2010; Dördüncü Baskı 2013
 • Yeni Sağ ve Devletin Değişimi -Yapısal Uyarlama Politikaları,İmge Yayınevi, Ankara, 2005. (Birinci Basım: TODAİE, 1996)
 • Kamu Personeli : Sistem ve Yönetim, İmge Yayınları, Ankara, Kasım 2005.
 • Yerel Yönetimler -Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, Gözden Geçirilmiş Üçüncü Basım, İmge Yayınları, Nisan 2006, (Birinci Basım TODAİE, 1992.)
 • Yerel Maliye Sistemi, Tayfun ÇINAR ve Birgül A. GÜLER, TODAIE-YYAEM Yayını, Şubat 2004, 288 sf.

Editörlük Yayınları

 • Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1940-1949, AÜ SBF KAYAUM, Ankara 2009.
 • Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939, AÜ SBF KAYAUM, Ankara 2007.
 • Çöp Hizmetlerinin Yönetimi, Birgül Ayman Güler (ed.), Ayhan Atlı, Süheyla Alica, Ganime Güzel, Duygu Dalgıç, Atilla Göktürk, Faruk Özdemir, Ali Ekber Dogan, TODAIE no: 302, YYAEM no: 11, Ankara Nisan 2001, 246 sf.
 • Su Hizmetlerinin Yönetimi -Genel Yapi, Birgül Ayman Güler (ed.), E. Argun Baran, Nevzat Boztas, Tekin Karabiyik, Filiz Kartal, Güniz Mutlu, Ayfer Örge, Deniz Sayin, Selim Tulumtas, TODAIE no: 298, YYAEM no: 9, Ankara Aralik 1999, 245 sf.
 • Belediye Personel Sistemi, Birgül Ayman Güler (ed.), Onur Ender Aslan, Mevlüt Can, Dogan Canman, Tayfun Çınar, Onur Karahanoğulları, Koray Karasu, Aysegül Sabuktay, Seriye Sezen, Sabahattin Sen, TODAIE no: 294, YYAEM no: 7, Ankara Haziran 1999, 268 sf.

Koordinatörlük Yayınları

 • Genel-Is, Kamu Hizmetlerinin Küreselleşmesi -GATS, B.A.Güler, Seyhan Erdogdu, Onur Karahanoğulları, Selime Güzelsarı, Engin Sezgin, Ankara Temmuz 2002.
 • Genel-Is ve KİGEM, Yerelleştirme, Özelleştirme, Yabancılaştırma, B. A. Güler koordinatörlügü, Onur Karahanoğulları, Serhat Salihoglu, Faruk Özdemir, Zuhal Dönmez, Ayla Yılmaz katkısı, Aralık 1998 Ankara, sf. 119.

Makaleleri

Diğer tüm makalelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

baguler.blogspot.com

 • Sosyal Devlet ve Yerelleşme, Memleket SiyasetYönetim, Mayıs 2006
 • Değişme ve Disiplin”, Kamu Yönetimi Forumu – II Bildirisi, Hacettepe Üniversitesi 7-8 Ekim 2004, Ankara
 • "Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye”, Praksis, 9 Kış-Bahar 2003, s. 93-116.
 • “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine”, Hukuk ve Adalet -Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl: 1 Sayı: 2 (Nisan-Haziran 2004), s. 26-61.
 • “Kamu Personel Sisteminde Reform Zorlamaları”, Amme İdaresi Dergisi C. 36 S. 4 (Aralık 2003),
 • Kamu Yönetimi Temel Kanunu,İzmir Barosu 15 Aralık 2003 Konferansı, Izmir Barosu Bülteni Eki Ayrı Bası, Şubat 2004.
 • “Ikinci Dalga: Siyasal ve İdari Liberalizasyon –Kamu Yönetimi Temel Kanunu”, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara 10-11 Ekim 2003 Bildirisi. (Ayni başlıkla broşür olarak basılmıştır: Türkiye Yol-İş Sendikası, Eğitim Yayınları Ankara 2003/5.).
 • “Devlette Reform”, Mimarlık Dergisi, Mart 2003 eki ayrı bası, Ankara 2003.
 • “Türkiye’de Kamu Personel Rejimi Esasları”, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve TÜHIS, Türkiye'de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Hilton Oteli, Ankara 22-23 Şubat 2003. (Aynı başlıklı kitapta yayımlanmıştır.)
 • “Türkiye’de Kamu Personel Rejimi Esasları” SUNU.
 • “Dünya Bankasi ve Tarim Sektörü Kredileri”, Ziraat Mühendisleri Odasi, Küresellesme ve Tarim Sempozyumu, 7-8 Ocak 2002, Ankara.)
 • "Yerel Yönetimlerde Reform Sorunu", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 10/3 (Temmuz 2001), s. 7-12
 • "Restructuring the State", Turkish Public Administration Annual, Vol. 24-26, 1998-2000, s. 3-16.
 • (Türkçesi, "Devletin Yeniden Yapilandirilmasi", Düsün Dergisi, S. 7 Eylül 2000, s.7-13.)
 • "Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Adem-i Merkeziyetçilik mi?", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 9/2, Nisan 2000, s. 14-29.
 • "Yerel Yönetimler: Nereye?", Toplum ve Hekim Dergisi, 14/3, Mayıs-Haziran 1999, s. 191-195. (Yazinin yeniden basımı, Dergi'nin ve yazarin izniyle Kuvayi Milliye Dergisi; Emek Arastirmalari Dergisi'nde yapılmıştır.)
 • "Yerelin Ulusaşırı Anlamı", İktisat Dergisi, Sayı: 388 Nisan 1999, s. 56-59.
 • "Yerel-Küresel: Dış Kredilerin Yürütme Gücü", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, S.215. (Yazinin yeniden basımı Dergi'nin izniyle Yerel Gündem Dergisi'nde yapılmıştır.)
 • "1998 Reform Tasarisi Üzerine Inceleme", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7/4 Ekim 1998, s. 3-25.
 • "Küresellesme ve Yerellesme, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 6/3 Temmuz 1997 s. 62-77.
 • "Yerel Yönetimler ve Dis Borçlanma", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 6/2 Nisan 1997, s. 20-30.
 • "Yapisal Uyarlanma Reformlari ve Devlet", Türk-Is Yilligi, C.2.
 • "Yerel Altyapi Yatirimi ve Finansmani: Iller Bankasi: 1945-1995", Amme İdaresi Dergisi, 30/1 Mart 1997, s. 43-67.
 • "Kentsel Altyapi Finansmani: Belediyeler Bankasi 1933-1945", Amme İdaresi Dergisi, 29/1 Mart 1996, s. 87-105.
 • "Kamu Yönetimi ve Dünya Bankasi", Amme İdaresi Dergisi,28/3 Eylül 1995, s. 19-29.
 • "Çek ve Slovak Cumhuriyetleri", Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/5, Eylül 1995, s. 61-68.
 • "Il Özel İdaresi Harcamalari: 1925-1990", Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/3 Mayıs 1995, s.11-25.
 • "Macaristan", Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/3 Mayıs 1995, s.73-79.
 • "Bulgaristan'da Yerel Yönetimler", Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/1 Ocak 1995, s.13-28.
 • "Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi" Amme İdaresi Dergisi, 27/ 4 Aralık 1994, s.3-19.
 • "Türkiye'nin Belediyelesme Politikasi Nedir?", Belediye Dergisi, 1/1 Temmuz 1994, s.44-47.
 • "Il Özel İdaresi Gelirleri: 1925-1990", Çağdaş Yerel Yönetimler, 3/3 Mayıs 1994, s.13-28.
 • "Belediye Gelirlerinin Yapisi: 1925-1989", Çağdaş Yerel Yönetimler, 3/1 Ocak 1994, s.19-37.
 • "Belediyelesmede "Siyaset" ya da "Yerel Hile", Çağdaş Yerel Yönetimler, 2/6 Kasim 1993, s.27-38.
 • "Belediye Baskanlari Profili", Çağdaş Yerel Yönetimler, 2/3 Mayıs 1993, s. 25-43.
 • "Yerel Yönetimler Tarihine Yaklasim Sorunu", Amme İdaresi Dergisi 26/1 Mart 1993, s. 87-96.
 • "Belediyelesme Sürecinin Sayısal Özellikleri", Çağdaş Yerel Yönetimler, 1/6 Mart 1992, s.19-29.
 • "Belediyelesme Süreci Hakkinda", Amme İdaresi Dergisi 25/3 Eylül 1992, s. 71-92.
 • "Dogu Avrupa'da Yerel Yönetimler", Çağdaş Yerel Yönetimler, 1/2 Mart 1992, s. 35-44.
 • "Belediyelerimizde Personel Sistemi", (M.K. Öktem ile birlikte) Amme İdaresi Dergisi 22/2 Haziran 1989, s.25-39.
 • "Devlet Personel Baskanligi Üzerine Bir Inceleme 2 -Türkiye'de Temel Personel Politikalarinin Evrimi" Amme İdaresi Dergisi, 21/2 Haziran 1988, s.68-83.
 • "Devlet Personel Baskanligi Üzerine Bir Inceleme 1", Amme İdaresi Dergisi, 21/1, Mart 1988 s. 79-99.