ÖZGECAN'IN VAHŞİCE KATLİ DEVLET KUSURUDUR

İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının yanıtlaması istemi ile Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

Bindiği minibüsün sürücüsü tarafından hunharca katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Arslan olayının adi bir cinayet değil devlet kusuru olduğunu ileri süren Güler, şehir içi toplu taşımacılık sistemindeki başıboşluğun bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Güler, “şehir içi toplu taşımacılık bir kamu hizmetidir” diyerek, “bu nedenle, bu hizmeti üstlenen özel sektör için izin, kural ve standartlar devletçe belirlenir. Özel toplu taşıtların sahipleri de sürücüleri de bir tür “kamu görevlisi” olarak kendine özgü bir statüye bağlı olmalıdır. Oysa bu sistemin ne başı ne sonu bellidir. Durumun sorumluluğu doğrudan devlettedir” açıklaması yaptı.

“İlleri büyükşehir yaptım demekle iş bitmiyor”!

Bir yasa marifetiyle 30 ilin büyükşehir belediyesine dönüştürüldüğünü ifade eden Güler; “Bu illerin büyük bir bölümü, gerçekte bütünleşik bir kent yerleşmesi özelliği göstermiyor. Kırsal – kentsel yerleşmeler arası mesafeler uzun; ama idari olarak tek birim sayıldı. Ne var ki, bu yasaya kadar şehirlerarası taşımacılık temelinde yürütülen hizmetlerin şehir-içi taşımacılık olarak nasıl düzenleneceği konusu üzerinde hiçbir uyarlama ve hazırlık yapılmadı” dedi.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması güvence altına alınmalı!

Özel sektörce yürütülen bir kamu hizmeti sırasında yaşanan vahşetin nedenlerini “kişisel suçlar”a yükleyip, olayı adi cinayet olarak kapatmanın mümkün olamadığını belirten Güler sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sorun, bir kamu hizmeti olan toplu taşıma işinde devletin merkezi – mülki – mahalli yönetim birimlerinin görevlerini net biçimde tanımlamamış olmasından kaynaklanıyor. Bu hizmetin planlama, kural-standart, denetim, yaptırım görevlerini kim üstlenecek? Meslek odalarının yetki, görev ve sorumlulukları neler? Mevcut durumda büyük bir hizmet örgütlenmesi boşluğu var. Özgecan Arslan’ın vahşice katledilmesinde yaşadığımız gibi, ortaya büyük bir ‘devlet kusuru’ çıkmıştır.”

İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarına boşlukları işaret eden ve yapılması gereken çalışmaları hatırlatan bir dizi soru yöneltti. İşte sorular:

1.       Özgecan Aslan’ın hunharca katli bir “adi cinayet vakası” olarak soruşturulmanın ötesinde, bu hizmeti ihale ederek katil ve katillere kamu hizmeti görme yetkisi veren kurumları kapsayan bir “idari suç” soruşturmasına konu edilmiş midir? Bu çerçevede yapılan işlemler nelerdir? 

2.       Ülkemizde son beş yılda toplu taşıma hizmetinde, minibüs sürücülerinin hizmet sırasında karıştığı kaç olay meydana gelmiştir? Olaylara karışan minibüs sürücülerinin işledikleri suça göre sayısal dağılımı nedir?

3.       Minibüsler için hatlarda çalışacak araçların sayısı, güzergahlar, duraklar, hareket-varış saatleri ve sürücü çalışma saatleri kimler tarafından belirlenmektedir? Bunun denetimi ve sorumluluğu kime aittir?

4.       Hizmetteki minibüslerin güzergah dışı seyirleri olağan mıdır? Değilse, izleme nasıl yapılmaktadır? Bu tür keyfilikleri önleyecek teknolojik izleme yapmayı amaçlayan düzenleme çalışmaları var mıdır?

5.       Sektörde çalışan minibüs sürücülerinin adli sicil kayıtları süreli denetime bağlı mıdır? Bağlıysa, hangi aralıklarla ve hangi kurum tarafından gerçekleştirilmektedir?

6.       Minibüs sürücüleri, hizmet sırasında taşıtlarını herhangi bir başka kişiye verip kullandırma durumunda suç işlemiş sayılmakta mıdır? Böyle bir keyfiliğin yaptırımı nedir?

7.       Minibüslerde sürücü olarak görev yapacak kimselerin mesleki yeterlikleri hangi kurum ya da kuruluş tarafından belirlenmektedir? Bu görevleri üstlenecek olanların ayrı bir sınav ya da denetim sistemi var mıdır? Bu koşullar işe başlangıç sonrası dönemlerde de süreli olarak kontrol edilmekte midir?

8.       Belediyelerin toplu taşımacılıktaki imtiyaz yetkilerini kullanarak yaptıkları ihale sisteminde standart ve kurallar belediyelerin kendileri tarafından mı belirlenmektedir? Uymakla yükümlü oldukları bir tip-ihale çerçevesi var mıdır?

9.       Kent-içi taşımacılık hizmetinde görev üstlenen özel sektör unsurlarının neden olduğu can ve mal kayıpları durumunda, imtiyaz devreden belediyenin ya da meslek odalarının sorumluluğu var mıdır? Varsa nedir?

10.   Ülke genelinde taksi, minibüs, halk otobüsü olarak hizmet veren taşıtların kayıt ve takibi hangi merkezi kurum ya da kuruluş tarafından yapılmaktadır? Bunların sayıları ne kadardır?

11.   Ülke genelinde kent-içi taşımacılığın tüm mülki ve mahalli birimlerde uyulması gereken planlama, ihale, hizmet sunumu, denetleme, yaptırımların ilke ve standartlarını belirlemek hangi merkezi kurum ya da kuruluşun görevidir?

12.   Çok aktörlü olan bu sektörde, tarafları bir araya getirerek, hizmete ilişkin politikaları ve hizmetin kendisini geliştirme amaçlı, düzenli aralıklı “şura” uygulaması var mıdır? Yapılması düşünülmekte midir?