GRUP DİSİPLİN KURULU SAVUNMA İSTEDİ

Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'den, yazının teslimini takip eden 7 gün içinde sözlü ya da yazılı savunmasaını istedi...