Güler, Milli Eğitim Bakanı'na Sordu


CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, İzmir-Bayraklı İlçesi Nafiz Gürman Mahallesi’nde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan okulu ve okumak için kilometrelerce yol yürüyen çocukları, Milli Eğitim Bakanı'na yönelttiği Soru Önergesi ile TBMM'ye taşıdı.
 

  

                                                                                                                  24.09.2012
 
 
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.
 
İzmir’in Bayraklı İlçesi Nafiz Gürman Mahallesi’nde bulunan Vali Namık Kemal Şentürk İlköğretim Okulu, depreme dayanıklı olmadığından 2010 yılında yıkıldı. Okulun depremde yıkılma riski yanında küçük olması da o günkü yıkım için gerekçe gösterildi. Yıkılan okulun 800’e yakın öğrencisi, aynı mahallede bulunan 2 km uzaklıktaki Cemil Atlas İlköğretim Okulu ile Yamanlar Mahallesi’nde bulunan 3-4 km uzaklıktaki Cemal Gürsel İlköğretim Okulu’na devam etmektedirler. Mahalle sakinlerinin işsizlik ve yoksulluk içinde bulunmaları nedeni ile gelir durumunun düşüklüğü, ailelerin çocuklarını bu okullara servis ile ulaşımını olanaksız kılmaktadır. Ayrıca mahalle sakinlerinin hane başına çocuk sayısının 4-5 dolayında olması ve bazı ailelerin okulda birden fazla çocuğunun bulunması aileleri servis ücretlerini karşılayamaz duruma getirmektedir.
Çocuklar, yıkılan okullarında 30-35 kişilik sınıflarda eğitim-öğretim görürken, bugün her gün kilometrelerce yolu yürüyerek gidip geldikleri okullarında 65’e varan sınıflarda okumaktadırlar. Çocukların ve onları okula götürüp getirmek zorunda kalan velilerin; yağmurlu ve soğuk havalarda üşütüp hasta olmaları da sıradan hale gelen ve mahalle sakinleri - veliler tarafından dile getirilen bir diğer sorundur. Konuya ilgili ve sorumlu Bakan olarak açıklık getirmeniz, yüzlerce ailenin ve çocuklarının sorunlarına çözüm bulmanız kamu yararına olacaktır.
Bu bağlamda;
 

  • Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile yıkılan Vali Kemal Şentürk İlköğretim Okulu  yerine yeni bir okul yapılmama nedeni nedir? Yıkılan okul arazisi ne durumdadır ve üzerinde yapımı planlanan okul çalışması var mıdır?
  • Okulu yıkılan çocukların hangi okullara devam edeceği ve bu okullara ulaşımını öngören bir çalışma yapılmış mıdır?
  • Okulları yıkılan velilere, çocuklarını yeni okullarına ulaştırmalarına destek olacak servis hizmeti yada nakdi destek sağlamayı düşünüyor musunuz?
  • Çocukların ve ailelerinin iki yıldır bu zor koşullar altında okula gitme ve çocukların 65 kişilik sınıflarda eğitim görmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
  • Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın her aileye üç çocuk önerisini; ortalama 4-5 çocuğu olan, yaz -kış kilometrelerce yol yürüyerek çocuklarını okutmak zorunda kalan Nafiz Gürman Mahallesi sakinlerini göz önünde bulundurarak nasıl değerlendiriyorsunuz?