Güler, Önergelerin Sürelerinde Yanıtlanmamasının Nedenini TBMM Başkanı'na Sordu


CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, "Önergeler sistemi, yasamanın yönetimi denetleme ve yurttaşların sorunlarının doğru yönde çözülmesini sağlama işlevlerinin temel aracıdır" dedi ve TBMM Başkanı'na sordu: Neden önergeler süresinde yanıtlanmıyor?

                                                                                                                                                                             01.10.2012
 
 
 
                                                 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.

 
                                                                                                                                    Birgül AYMAN GÜLER
                                                                                                                                         izmir Milletvekili
  
TBMM 24. Dönem I. Yılında, 15 adet yazılı soru önergesi verdim. Bunlardan hiçbirine süresi içinde (15 gün) yanıt alamadım. İlgili bakanlıklar yanıtlarını 4 aya varan sürelerde göndermişlerdir; söz konusu yazılı soru önergelerine ilişkin yanıtlanma durumunu gösteren çizelge, aşağıda sunulmuştur.
Önergeler sistemi, yasamanın yönetimi denetleme ve yurttaşların sorunlarının doğru yönde çözülmesini sağlama işlevlerinin temel aracıdır. Siyasal iktidar, önergeler sisteminin “yazılı soru önergeleri” aracını, İçtüzüğü ihlal ederek işe yaramaz hale getirmiştir. Verilen çoğu karşılıkların, sorulara doğrudan ve açık bilgi içeren yanıtlar olmaması, ayrıca soruşturulması gereken bir sorun oluşturmaktadır.
Yazılı soru önergesi sürecinin İçtüzük hükümlerine uygun ve Yüce Meclis’in varlık nedenlerini güçlendirecek biçimde işletilebilmesi amacıyla, aşağıdaki sorularımın tarafınızdan açıklanmasını ilgilerinize saygılarımla sunarım.

1-Yürütme organının ilgili birimleri, İçtüzük/99-2 gereğince “gönderildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde” yanıtlamalıdır. Yanıtlama görevinin süresi içinde yerine getirilmemesi neden kaynaklanmaktadır? Bu ihmalin giderilmesi için bir önlem almayı düşünüyor musunuz?
 
2-Aşağıda gecikmeli olarak yanıtlandığı görülen önergelerden herhangi birine ilişkin olarak, İçtüzük/99-5 “Hükümet, yazılı sorunun cevabını, gereken bilgilerin derlenebilmesi için Başkanlığa bilgi vermek suretiyle bir ayı geçmemek üzere geciktirebilir” hükmüne dayalı talepte bulunulmuştur?
 
 3-Aşağıdaki önergelerde görülen gecikmeler karşısında, makamınız “Başkan, bu süre içinde cevaplandırılmayan yazılı sorular için Başbakanın veya ilgili bakanın dikkatini çeker” (İçtüzük/99-3) hükmünün gereğini yerine getirmiş midir? Makamınızca, aşağıdaki soru önergelerinden herhangi biri ile ilgili olarak, hangilerine hangi tarihlerde “dikkat çekme” işlemi yapılmıştır?
 
BİRGÜL AYMAN GÜLER TARAFINDAN VERİLEN SORU ÖNERGELERİNİN YANITLANMA DURUMU

 

Önerge Konusu Tarih İlgili Yanıt Geçen Süre
Karakollarda Bir Gazetenin Yaygın Olarak Bulunması 02.08.2011 İdris Naim ŞAHİN 05.12.2011 4 ayda
Simav Depremi Mağdurları 14.11.2011 R.Tayyip ERDOĞAN 15.12.2011 1 ayda
İzmir - Karabağlar Polis Karakolu'nda Kadına Şiddet 09.12.2011 İdris Naim ŞAHİN 09.02.2012 2 ayda
TBMM Yerleşkesine Girişteki Uygulama 25.04.2012 Cemil ÇİÇEK 14.05.2012 19 günde
Taş Ocağı İşletme Yeri ile Ruhsat Yeri Farkı 02.05.2012 Binali YILDIRIM 28.06.2012 2 ayda
Tire'de Maden Ocağının Çevreye Zararları 17.05.2012 Taner YILDIZ 25.06.2012 1 ayda
Kemalpaşa Lojistik ve İzmir Otoyol Projesinde Sorunlar 07.06.2012 Binali YILDIRIM Yanıt yok 4 ay ------
Bergama Köylerinde Yaşanan Sel Felaketi 15.06.2012 M.Mehdi EKER 02.08.2012 1,5 ayda
Patates Üreticilerinin Sorunları 19.06.2012 M.Mehdi EKER 19.07.2012 1 ayda
Bayındır - İzmir Arasında Yol Çalışması 25.06.2012 Binali YILDIRIM Yanıt yok 3 ay -------
Zeytin ve Zeytinyağı Üreticilerinin Sorunları 13.07.2012 M.Mehdi EKER Yanıt yok 2,5 ay ------
Bir Tutuklunun Sağlık Durumu 10.08.2012 Sadullah ERGİN Yanıt yok 1,5 ay -------
Ceza İnfaz Koruma Memurları Özlük Hakları 10.08.2012 Sadullah ERGİN Yanıt yok 1,5 ay -------
TSK – Moral 10.09.2012 İsmet YILMAZ Süre var 18 gün ------
Bayraklı - Okul 24.09.2012 Ömer DİNÇER Süre var yeni